Privacyverklaring

Privacyverklaring UwLatexspuiter

UwLatexspuiter, gevestigd in Nijkerk (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

UwLatexspuiter acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de website en gerelateerde diensten die UwLatexspuiter aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Jonger dan 18 jaar

Als u jonger dan 18 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en diensten te gebruiken.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 •   Voor- en achternaam
 •   Adresgegevens
 •   Telefoonnummer
 •   E-mailadres
 •   IP-adres
 •   Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •   Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
 •   De service provider waarmee u internettoegang heeft
 •   Bankrekeningnummer

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 •  U te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • UwLatexspuiter analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • UwLatexspuiter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden of zolang als door de wetgever verplicht is gesteld.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Verwerkers: gegevensverwerkende partijen

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservices, salarisadministrateurs, bank, boekhouder, webdesign bureau. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens, het verwerken van salarissen, het verwerken van (automatische) betalingen, het verzorgen van de boekhouding, het ontwikkelen en onderhouden van de website. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Analytics

Gegevens die u verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses zoals Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de website optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. Lees voor meer informatie onze Cookieverklaring op deze pagina.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op de Website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring.

Beheer

Ons adres en contactgegevens:
UwLatexspuiter
Tuinstraat 24
3861 CV Nijkerk
Telefoon: 06 30855175
Email: info@uwlatexspuiter.nl

Bij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

Intellectueel eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en ook het beeldmateriaal op deze website is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.